Tuesday, May 18, 2010

Didn't care for killing bunnies: 5 sentence review of Red Dead Redemption


This is my five sentence review on playing the first hour or Red Dead Redemption.

Well it sure is a brighter game.


It also answers the question, "Will there be some kind of forced vehicle that will have flight, like Assassins Creed 2 had?"


Where the motorcycles failed, for group riding, horseback riding with a group is a great improvement to the engine.


It is really fun to make your guy look cool while moving, something almost impossible in GTA4.

Didn't care for killing bunnies.

1 comment:

NHACF.COM said...

Đây là trang nhạc của các webmaster vn nhacf.com - được viết với mục đích chỉ để nghe nhạc.

Trang nhạc trình bày đơn giản nhanh gọn chuyên nghiệp, nghe nhạc nhanh, tìm kiếm bhát dễ dàng.

Mới chỉ có ít người biết đến. nhưng nhacf được dân lập trình đánh giá rất cao về chất lượng và cách thể hiện.

Để làm trang web giống như nhacf.com, bạn có thể dùng blogspot để tạo & copy sourcecode của nó ở đây

Phù hợp với ~ người có sở thích đơn giản nhanh gọn và muốn khám phá..